Advocaat regelen bij familierecht kwesties

Familierecht

In mensenlevens kan veel gebeuren. Vooral wat betreft familiezaken kan er altijd onverwachts of niet onverwachts iets gebeuren, zoals geboortes, overlijdens, huwelijken, echtscheidingen, enzovoort. Als er binnen families en gezinnen onenigheid ontstaat, dan zullen problemen normaliter, binnen de familie opgelost worden. Soms kan dat niet, zoals bijvoorbeeld met zware echtscheidingszaken. Dan dient er vaak een rechter of een advocaat aan te pas te komen. Ook conflicten met (overheids)instellingen met betrekking tot familiare zaken komen soms best vaak voor. Ook dan kan in veel gevallen de gang naar een rechter gemaakt worden. De rechter bekijkt dan de zaak met het wetboek in zijn hand. Het gedeelte van het wetboek dat slaat op alle familiare zaken is de zogenaamde personen- en familierecht. 


Wat is het personen- en familierecht?

Het personen- en familierecht is opgenomen het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek en regelt alles met betrekking tot geboorte, afstamming, het huwelijk en echtscheiding. Dit zijn de belangrijkste zaken, maar eigenlijk alles met betrekking tot familiebetrekkingen en bevoegdheden van bepaalde personen valt onder het personen- en familierecht. Enige uitzondering is het erfrecht, wat vaak als een apart gedeelte van het rechtsgebied wordt gezien. Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind is heel belangrijk voor het personen- en familierecht. Dit internationale verdrag wordt in Nederland heel serieus genomen, zodat kinderen zeer goed beschermd zijn. 


Onderdelen van het personen- en familierecht

Deze wet bevat veel onderdelen, wat allemaal weer onder te delen is in gedetailleerde en gespecificeerde onderdelen. Enkele onderdelen zijn bijvoorbeeld naamswijzigingen. Dit gedeelte van de wet regelt dat mensen, om wat voor redenen ook, hun achternaam kunnen veranderen. Mocht je gehuwd zijn onder huwelijkse voorwaarden en je wilt dit wijzigen naar gemeenschap van goederen, of er vind een andere wijziging in de huwelijkse voorwaarden plaats, dan dien je ook dit gedeelte van de wet toe te passen. Echtscheidingen bepalen een groot gedeelte van het familierecht. Bij echtscheiding komen er allerlei zaken om de hoek kijken, zoals boedelverdeling, scheiding van tafel en bed, ontbinding van het huwelijk, maar ook hoe wordt de woning gebruikt, hoe om te gaan met de kinderen, omgangsregelingen en alimentatie. Als één of beide ouders ongeschikt zijn voor het ouderschap, kan op basis van deze wet, ontheffing uit het ouderschap aangevraagd worden. Een ander onderdeel van het familierecht is de hele regelgeving rondom adoptie. Hier worden de rechten en plichten van adoptieouders en de geadopteerde kinderen vastgelegd. Ten slotte is een onderdeel van het personen- en familierecht alles omtrent leerplichtzaken, waarbij in Nederland er een plicht is dat kinderen naar school gaan.

 

Hulp nodig van een juridisch specialist in het familirecht? Kijk dan bij Van Pijkeren & Van Aken Advocaten voor Bergen op Zoom.

Delen