Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Wanneer je voor een baas werkt, kunnen er problemen ontstaan die met de werkzaamheden te maken hebben. De problemen kunnen van uiteenlopende aard zijn. Er kunnen problemen ontstaan met je baas of met collega's. In veel gevallen is er een conflict in de arbeidsovereenkomst. Er kunnen niet vooraf aangekondigde aanpassingen worden doorgevoerd in de werkomstandigheden, of de arbeidsomstandigheden veranderen. Een andere oorzaak kan de re-integratie zijn na lange periode ziek thuis te zijn geweest. Wanneer je te maken krijgt met problemen op het werk en je weet niet meer wat je kunt doen, kun je een advocaat inschakelen.

Het arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de juridische zaken tussen een werknemer en werkgever. Zodra er sprake is van een arbeidsrelatie tussen de werknemer en werkgever, zal het arbeidsrecht van toepassing zijn. In het arbeidsrecht staan wat er aan loon betaald moet worden, de opzegtermijn, de duur van de arbeidsovereenkomst en de ontslagregels omschreven. Wanneer er problemen zijn, kun je die voorleggen aan een arbeidsrechtadvocaat. Zowel de werknemer als werkgever moet zich aan bepaalde regels houden. Een arbeidsrechtadvocaat is in staat de problemen de er zijn te onderzoeken. Hij zal alle regels, die zijn afgesproken zijn in een arbeidsovereenkomst, gaan onderzoeken. Deze regels zijn vastgelegd tussen de werknemer en werkgever. De afspraken en de regels in de arbeidsovereenkomst zijn aan de wet gebonden. Het is nu belangrijk dat je een goede advocaat neemt, omdat de laatste jaren er zeer veel veranderingen zijn doorgevoerd in het arbeidsrecht.

Ontslag

Wanneer je je ontslag krijgt, is het arbeidsrecht belangrijk. Wanneer je op staande voet ontslagen wordt of recht hebt op een ontslagvergoeding zijn dat zaken die betrekking hebben op het arbeidsrecht. Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die een werkgever zal betalen aan de werknemer. Wil een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen dan moet er onderhandeld worden over de hoogte van de vergoeding.

Intakegesprek

Voordat je met een advocaat in zee gaat, is het belangrijk daar eerst een gratis gesprek mee te hebben. Een goede advocaat zoals Lieshout Westerhout Advocaten zal je precies uitleggen wat de mogelijkheden zijn nadat hij je eerst aangehoord heeft. Ook zal er vooraf een inschatting gemaakt worden van de algehele kosten. In enkele gevallen, wanneer het niet tot een schikking komt, komt het tot een rechtzaak. Dat zal extra kosten met zich meebrengen en daarom zal men vaak overgaan tot een schikking. De schikking zal de advocaat zo laten verlopen dat het gunstig voor de werknemer is. Je moet een blind vertrouwen hebben in je advocaat. Hij zal voor de beste oplossing van je conflict zorgen.

Delen